U bent hier  ›Home› Wettelijk bekendmaking

Wettelijk bekendmaking

Door het feit zelf gebruik te maken van deze website betuigt u uw akkoord met de gebruiksvoorwaarden die hierna zijn opgesomd.

FEBIAC heeft als doelstelling u langs deze website inlichtingen te verschaffen waarvan zij meent dat ze correct en bijgewerkt zijn.

De gegevens die bij deze ter beschikking worden gesteld, daarbij inbegrepen de gegevens ter beschikking gesteld langs verbonden websites, die rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van deze website toegankelijk zijn, worden geleverd "in de staat waarin ze zich bevinden", zonder uitdrukkelijke, stilzwijgende of impliciete waarborg.

Het is mogelijk dat deze gegevens niet volledig, bijgewerkt, toepasselijk of correct zijn in al hun aspecten.

FEBIAC wijst elke aansprakelijkheid af voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gebruik van deze gegevens zou veroorzaken.

De naam en het logo van FEBIAC, de naam en de logo's van Brussels International Motor Shows, namen en logo's van firma's en producten die op de website worden vermeld, evenals de vorm en de inhoud van de website zelf, zijn wettelijk beschermd. Elk misbruik ervan is verboden. Tenzij anderszins uitdrukkelijk vermeld mogen de teksten die door FEBIAC opgesteld zijn gekopieerd worden en dit op voorwaarde dat hun oorsprong duidelijk en zichtbaar wordt vermeld.