U bent hier  ›Home› Beheerstructuur

Beheerstructuur

De Algemene vergadering van de leden
Vergadert jaarlijks minstens één keer om de rekeningen goed te keuren en de statutaire benoemingen te doen.

De Raad van bestuur
Bepaalt en bekrachtigt de standpunten van FEBIAC. Zij benoemt de voorzitter en de leden van het Directiecomité en spreekt zich uit over het lidmaatschap van de leden. Binnen FEBIAC is de organisatie van de Salons door de Raad van bestuur toevertrouwd aan een speciaal comité, het "Organiserend Comité van de Salons", voorgezeten door de voorzitter van FEBIAC.

Het Directiecomité
Bereidt de beslissingen van de Raad van bestuur voor en coördineert de activiteiten van de secties.

De Afgevaardigd bestuurder
Verzorgt het dagelijks bestuur.