If the page takes too long to load it is possible that you have disabled javascript in your browser. Please visit https://www.enable-javascript.com/ to find out how to enable javascript on your browser

Technologische outlook

Image
Image
Dossiers Techniques Banner

Het opvolgen van producten, aandrijflijnen en technologieën richt zich op het analyseren van innovaties, technologische trends en technische ontwikkelingen die de automobielindustrie maar andere sectoren, zoals de energiesector, (kunnen beïnvloeden). Dit soort onderzoek is bedoeld om fabrikanten, leveranciers en andere spelers, waaronder de energiesector, bij te staan om ontwikkelingen te anticiperen, zich strategisch te positioneren en hun producten en diensten dienovereenkomstig te ontwikkelen of aan te passen.

 

 

Onderzoeksgebieden:

  • Technology watch
  • Trendanalyse
  • De consumentenbehoeften beoordelen
  • Productlevenscyclusanalyse
  • Haalbaarheidsstudies