If the page takes too long to load it is possible that you have disabled javascript in your browser. Please visit https://www.enable-javascript.com/ to find out how to enable javascript on your browser

Energie en milieu

FEBIAC onderzoekt, bespreekt en werkt samen met overlegorganen van de overheden en andere belanghebbenden op regionaal en federaal niveau aan strategieën, initiatieven en projecten die schonere, koolstofarme, toegankelijke en veiligere mobiliteit bevorderen. Samen werken we aan de uitwerking van beleid, maatregelen en technologie die faciliteren en tegemoetkomen aan de mobiliteitsnoden, en tegelijkertijd ons milieu en onze planeet beschermen.

 

We werken voornamelijk aan de volgende onderwerpen:

  • Klimaat en luchtkwaliteit
  • Energietransitie
  • Automobielmarkten en -parken koolstofvrij maken
  • Alternatieve brandstoffen
  • Oplaadinfrastructuur
  • Recyclage / circulaire economie